headerimage

Współpracownicy

NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚWIĘTEJ

Obecnie w parafii posługuje 10 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej:

Janusz CHYŁA
Henryk GROCHOLEWSKI
Marek NAGÓRSKI
Mieczysław POTRYKUS
Jan PUSTKOWSKI
Jan PYTKA
Mirosław RAUS
Michał RUDKO
Krzysztof SZLAGOWSKI
Maciej WACHOWSKI

Wszyscy uczestniczą aktywnie w życiu parafialnym. Swoją formację odbywają zasadniczo na rekolekcjach i spotkaniach diecezjalnych oraz w parafii (spotkania raz na półtora m-ca).
Oprócz pomocy w rozdzielaniu Komunii św. w czasie liturgii - odwiedzają co niedzielę kilkunastu chorych na terenie parafii (niektórych nawet dodatkowo w tygodniu).

ORGANISTA

Michał Kulas - tel. kom. 690 604 429

KATECHECI

Szkoła nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  • ks. Mateusz Pryczkowski

  • ks. Janusz Osnowski

  • Pani Dorota Szalbierz

  • Pani Krystyna Kulewicz - Łopata

  • Pani Teresa Jaworska - Góral


  • Szkoła Podstawowa nr 8
    • ks. Janusz Osnowski

    • Pani Joanna Bukowska