headerimage

Święcenia Kapłańskie - ks. Daniel i ks. Marek!

25 maja 2019 roku o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny z udzieleniem sakramentu święceń kapłańskich. W celebracji uczestniczył biskup Arkadiusz Okroj, blisko 80 kapłanów naszej diecezji, a pośród nich nasi duszpasterze oraz rodzina, przyjaciele i licznie zgromadzeni wierni. Tego dnia do grona prezbiterów diecezji pelplińskiej włączonych zostało 10 prezbiterów. Dwóch z nich ks. Daniel Ciemniewski i ks. Marek Łopata to kolejno 20 i 21 powołanie od utworzenia naszej parafii. Wśród neoprezbiterów jest też ks. Krzysztof Krzemiński z parafii pw. Św. Józefa w Tczewie. Ten dzień do ogromna radość dla całego Kościoła.

Mszę Swiętą Prymicyjną, czyli pierwsza Msza święta będą oni sprawować:
Ks. Marek Łopata w poniedziałek 27 maja o godz. 16.00 w górnym kościele;
Ks. Daniel Ciemniewski we wtorek 28 maja o godz. 16 w górnym kościele;

Natomiast ks. Krzysztof Krzemiński w Niedzielę 26 maja o godz. 12.30 w parafii pw. Św. Józefa.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy za wyświęconych księży i prosimy o nowe liczne, swięte powołania do służby Bozej w Kościele.

Służba Liturgiczna Ołtarza

W Niedzielę 19 maja 2019 roku na Mszy świętej o godz. 13.00 ks. Proboszcz Jacek Spychalski pobłogosławił trzech nowych ceremoniarzy, którzy w sobotę otrzymali promocję w katedrze pelplińskiej. Ukończyli oni kurs przygotowawczy, wykazując się wzorową wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi. Tego dnia promowani zostali też dwaj nowi ministranci i lektor. Nowym członkom Służby Liturgicznej Ołtarza gratulujemy i życzymy owocnej służby przy Ołtarzu Pana.

55. rocznica święceń kapłańskich Księdza Prałata Stanisława Cieniewicza

W Niedzielę 19 maja 2019 roku na Mszy świętej o godz. 10.00 ks. prał. Stanisław Cieniewicz świętował swój szmaragdowy jubileusz kapłaństwa. Kazanie wygłosił przyjaciel ks. Stanisława, ks. prał. Stanisław Majewski - proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Na koniec, Rada Parafialna, przedstawiciele wspólnot parafialnych, a także wiele delegacji złożyło gratulacje i serdeczne życzenia Czcigodnemu Jubilatowi. Ks. Proboszcz Jacek Spychalski, składając życzenia podziękował przede wszystkim za dar kapłaństwa budowniczego naszego kościoła i za przykład Jego pieknego życia.

Kongres Odnowy w Duchu Świętym - Jasna Góra

18 maja 2019r. grupa pielgrzymów pod duchową opieką ks. Kamila uczestniczyła w Kongresie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Duch Święty rozpalił nasze serca ogniem swojej Miłości, tak że mogliśmy uwielbiać Boga i Jego i Matkę Maryję śpiewem, modlitwą i radością naszych serc. Podziwialiśmy częstochowską ziemię przy pięknej pogodzie. Spotkanie uwieńczyła Msza Święta pod przewodnictwem ks.bpa Andrzeja Siemieniewskiego.To spotkanie na długo zostanie w naszych sercach. Wierzymy, że przyniesie obfite owoce każdemu z nas i całej wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.

Katarzyna Machulska

Spotkanie Szkolnego Koła Caritas

16 maja w dolnym kościele odbyło się spotkanie Szkolnego Koła Caritas. Była to okazja do wspólnego dziękczynienia za wszystkie dzieła, których w ostatnim czasie podejmowali się członkowie koła. Dzięki staraniom p. Krystyny Kulewicz- Łopata, która opiekuje się młodzieżą udało się wręczyć wolontariuszom specjalne legitymacje członkowskie. Po Mszy Świętej ks. Proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie i wsparcie dzieł parafialnych. A następnie wszyscy udali się do salki na spotkanie przy stole.

Jacek Spychalski - Zachwyt gór

Autorska piosenka ks. proboszcza Jacka Spychalskiego zaśpiewana podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

I Komunia Święta

W Niedzielę 12 maja 2019 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej I Komunię Świętą. 74 dzieci, które przygotowywały się do tego dnia przez szereg spotkań, katechez i nabożeństw po raz pierwszy przyjęły Jezusa Eucharystycznego. Podczas uroczystości kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jacek Spychalski, rozpoczął je bardzo oryginalnie, śpiewając autorską piosenkę. Kaznodzieja zachęcał przede wszystkim do tego, aby pierwsza Komunia święta nie stała się ostatnią. Na zakończenie dzieci podziękowały Bogu za dar Eucharystii, Księdzu Proboszczowi i pozostałym księżom, rodzicom oraz katechetkom, które nie szczędziły sił i czasu by tak pięknie je przygotować do tego ważnego dnia. Całość od strony muzycznej ubogacił Młodzieżowy Zespół Totus Tuus.

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

W związku z Tygodniem Miłosierdzia w minioną Niedzielę gościliśmy w naszej parafii Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które przybliżyły nam postać bł. Marty Wieckiej. Wspólnota Odnowy w Ducha Świętym przygotowała dla wszystkich chętnych spotkanie pt. "Jak mądrze czynić miłosierdzie dzisiaj?", które siostry poprowadziły w salce w plebanii. Przybliżyły też postać św. Wincentego a Paulo, opowiedziały o swojej pracy, a także o wzorze do naśladowania, jakim jest bł. Marta Wiecka. "Całkowicie oddana Bogu, służyła ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości. Bardzo kochała swoje powołanie. Zawsze emanowały z niej radość oraz zadowolenie z wykonywanej wśród chorych posługi. Uśmiechnięta, pełna cierpliwości i niezwykłej dobroci niosła ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabiegała też o zdrowie ducha powierzonych jej chorych. Umiała znaleźć czas, by uczyć ich katechizmu, przygotowywać do sakramentów świętych. Błogosławiona przykładała dużą wagę do wspólnej z nimi modlitwy".
Dalej zastanawialiśmy się czy potrafimy dzisiaj czynić miłosierdzie wobec bliźnich, bez względu na opinie innych? Warto abyśmy zainteresowali się nie tylko wyciągniętą dłonią, ale zadali sobie trud z jakim problemem dana osoba się boryka, bez wyczekiwania, że zrobią to za nas powołane do tego instytucje. Wystarczą przecież niewielkie ludzkie gesty.

JOLA I GRAŻYNA Z ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM