Uroczystość wprowadzenia relikwii dzieci fatimskich

13 maja 2020r. w naszej parafii odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii dzieci fatimskich ? świętej Hiacynty i świętego Franciszka Marto (rodzeństwa pastuszków), którym w 1917 roku objawiła się Matka Boża.

O godzinie 16.00 zgromadzeni w świątyni rozpoczęli nabożeństwo oczekiwania, które poprowadził ks. Kamil Ostrowski, opiekun Wspólnoty Czcicieli MB Fatimskiej. Ks. Kamil zwrócił uwagę na objawienia Matki Najświętszej w 1917 roku w Cova da Iria. Od tego czasu jesteśmy wezwani by nieść światu Dobrą Nowinę i głośno mówić ludziom o innej perspektywie życia: o niebie i piekle, o zbawieniu i potępieniu. Więcej, bronić tego ludzkiego życia i nie ustawać w przypominaniu ludziom o tym, że nie zamyka się ono w kręgu doczesności.

Następnie uczestnicy nabożeństwa odmówili różaniec fatimski, tj. w językach świata, ponieważ w nich rozlega się głos Fatimy, aż po krańce Ziemi. Pomiędzy kolejnymi dziesiątkami różańca świętego rozlegały się przepiękne pieśni maryjne zespołu Adoramus.

O godzinie 17.00 rozpoczęła się procesja z relikwiami Świętych Pastuszków z Fatimy, które uroczyście zostały wprowadzone przez przedstawicielki Wspólnoty Fatimskiej. Warto podkreślić co przedstawia relikwiarz ufundowany przez członków wspólnoty. U jego podstawy są postacie pastuszków z miejscem objawienia, czyli rozłożystym dębem, w koronie drzewa umieszczona jest kapsuła z relikwiami.

Po pobłogosławieniu i okadzeniu relikwiarza rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył nasz proboszcz ks. Jacek Spychalski. Mszę św. koncelebrowali - ks. Kamil Ostrowski i ks. Kamil Sobiech. Podczas homilii ks. Kamil Ostrowski ukazał Maryję jako naszą Matkę, która jest wzorem i Królową Pokoju. Mówił o tym, że Jej Niepokalane Serce pragnie nas doprowadzić jak najbliżej do Eucharystycznego Serca Jej Syna Jezusa. On przecież jest pokarmem na życie wieczne dla każdego. Następnie kaznodzieja wskazał, że Fatima stanowi konkretne wezwanie drogi, a więc co należy uczynić, aby ratować świat przed złem, a dusze przed piekłem. W kazaniu usłyszeliśmy też o tym, że Bóg wybrał św. Hiacyntę i św. Franciszka do misji głoszenia Orędzia Fatimskiego.

Oprawę liturgii Mszy św. przygotowała Pani dr Zofia Ciecierska, liderka zespołu ?Adoramus?. W czasie komunii św. utwór zaśpiewała też pani Aleksandra, żona organisty pana Michała Kulasa.

Po zakończeniu Eucharystii Wspólnota Fatimska dziękowała ks. Proboszczowi za ogromną pomoc w sprowadzeniu relikwii z dalekiej Fatimy. Ks. Kamilowi Ostrowskiemu za owocną współpracę i opiekę nad wspólnotą. W podziękowaniu usłyszeliśmy słowa papieża Franciszka, że: ?Ludzie żyjący w tym poranionym świecie, czują potrzebę poszukiwania niewinności?. Niech św. Hiacynta i św. Franciszek strzegą niewinności w naszej parafii.

Na koniec rozdano wszystkim uczestnikom śliczne pamiątki związane z młodymi patronami. Zaprojektowane i ufundowane przez p. dr Zofię Ciecierską, której składamy płynące z serca podziękowania.

Wspólnota Fatimska