I dzień rekolekcji szkolnych

W ramach Renowacji Misji Parafialnych ojcowie karmelici prowadzą też rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży. Pierwszego dnia naszych wielkopostnych zmagań o. Bruno śpiewająco przypomniał wszystkim historię zbawienia. Uczestnicy bardzo chętnie włączyli się we wspólny śpiew i pokazywanie temu towarzyszące. Ten dzień przyniósł wiele radości.