Spotkanie opłatkowe wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

We wtorek 18 grudnia, w dzień spowiedzi adwentowej w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. W gronie wspólnotowym podsumowaliśmy działania naszej grupy z ostatnich kilku miesięcy:

  • rekolekcje kerygmatyczne i o Słowie Bożym w Mątowach Wielkich
  • adoracje i skupienia wspólnotowe
  • udział w formacji Szkoły Animatora i Lidera Diecezji Pelplińskiej
  • udział w spotkaniu z biskupem w sprawie przygotowania diecezjalnego forum ewangelizacyjnego
  • inicjatywy z cyklu "Mocni Duchem": konferencja nt. Komunii świętej dla związków niesakramentalnych oraz biblijne spotkanie dla mężczyzn, jako kontynuacja parafialnego "Różańca do granic"
  • spotkanie liderów Odnowy w Duchu Świętym diecezji pelplińskiej w Starej Kiszewie
  • pielgrzymka do Koszalina
  • konferencja ojca karmelity Jarosława Górki nt. ciemności duchowych
  • msze w intencji mieszkańców miasta m.in. z konferencją ks. Krzysztofa Piątkiewicza, dyrektora wydziału duszpasterskiego nt. "Charis"

Modlitwa podczas naszego spotkania była m.in. dziękczynieniem Bogu za wszystko co otrzymaliśmy z Jego łaskawości

KS. Kamil Sobiech